Hỗ trợ kỹ thuật: 0943.843.852 Mr. Thông - 0973.373.277 Mr. Trạng
Email: baohiemthatnghiepctho@gmail.com
CHÀO MỪNG CÁC THÍ SINH ĐẾN VỚI CUỘC THI "TÌM HIỂU CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT VỀ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP NĂM 2017". THỜI GIAN THAM GIA CUỘC THI TỪ NGÀY 01/10/2017 ĐẾN 24 GIỜ 00 NGÀY 30/11/2017